Πολιτική απορρήτου

 • Η επιχείρηση με Α.Φ.Μ. 136093606 /Δ.Ο.Υ. E’ Θεσσαλονίκης και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 059063104000 (στο εξής επιχείρηση), με έδρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, οδός 7o χλμ. Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, T.K. 56429, e-mail : info@inizio.gr και τηλέφωνο 2311249365, αποτελεί τον αποκλειστικό διαχειριστή της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος www.inizio.gr

  Η επιχείρηση με την παρούσα Δήλωση σας πληροφορεί ότι προβαίνει στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών/μελών, χρηστών/επισκεπτών του ιστοτόπου/ηλεκτρονικού καταστήματος πάντοτε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 όπως ισχύει για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους παρόντες όρους.

  Η από μέρους του χρήστη/επισκέπτη χρήση του ιστοτόπου αυτού και των υπηρεσιών που παρέχει καθώς και η εγγραφή του ως μέλους συνεπάγεται την συγκατάθεση, έγκριση, συμφωνία και αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου - Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η αποδοχή δε της τελευταίας σημαίνει την συγκατάθεση του χρήστη/επισκέπτη/πελάτη/μέλους στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την επιχείρηση. Παρακαλείσθε, λοιπόν, για την προσεκτική ανάγνωση της παρούσας σελίδας προτού προβείτε στη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους και την παρούσα Πολιτική παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

  Οποτεδήποτε εσείς επιθυμείτε μπορείτε να ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν με μελλοντική ισχύ. Επικοινωνήστε για τον σκοπό αυτό με την επιχείρηση με τους τρόπους που παρατίθενται κατωτέρω.

  Η επιχείρηση αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει.

  Η επιχείρηση κάνει χρήση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας για την διαφύλαξη των προσωπικών σας πληροφοριών από απώλεια, καταστροφή και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους.

  Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων:

  Προσωπικά δεδομένων αποτελούν οι πληροφορίες που ταυτοποιούν ή έχουν τη δύναμη να ταυτοποιήσουν ένα πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα.

  Τα είδη προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η επιχείρηση μας:

  Κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπο/ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να σας ζητηθεί να γνωστοποιήσετε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα τα στοιχεία που πιθανόν σας ζητηθούν είναι τα κάτωθι:

  • Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
  • Στοιχεία παράδοσης παραγγελίας (πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας ή εργασίας)
  • Στοιχεία τιμολόγησης (Επωνυμία Εταιρείας, Επάγγελμα, Δ.Ο.Υ και Α.Φ.Μ)
  • Στοιχεία σωματικών χαρακτηριστικών (βάρος, ύψος, άλλες μετρήσεις)
  • Φωτογραφίες που ενδεχομένως μας αποστείλετε
  • Ιστορικό Παραγγελιών
  • Στοιχεία προτιμήσεων-γούστου
  • Στοιχεία λογαριασμού σύνδεσης (όνομα χρήστη-κωδικό)
  • Στοιχεία που αυτομάτως συλλέγονται κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας (διευθύνσεις internet protocol (IP), πληροφορίες για το πρόγραμμα διαδικτυακής σας περιήγησης (browser info), ετικέτες (tags), web beacons και δεδομένα cookies.

  Λόγοι συλλογής-επεξεργασίας δεδομένων

  Αναλυτικότερα, οι σκοποί συλλογής και επεξεργασίας έχουν ως εξής:

  • Ανάπτυξη, εκτέλεση και ολοκλήρωση σύμβασης πώλησης και παροχής υπηρεσιών
  • Προωθητικές ενέργειες και δραστηριότητες marketing (αποστολή νέων για προϊόντα, υπηρεσίες και στοιχεία του ιστοτόπου μας, διαφημιστικά μηνύματα μέσω e-mail )
  • Βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας
  • Εξατομικευμένη επικοινωνία και εξυπηρέτηση
  • Έρευνα για την αξιολόγηση απόδοσης της ιστοσελίδας μας (επισκεψιμότητα, χρόνος παραμονής στην σελίδα, εναπόθεση προϊόντων στο καλάθι)
  • Δημιουργία λογαριασμού μέλους

  Κοινοποίηση-Διαβίβαση Προσωπικών δεδομένων

  Η επιχείρηση μας διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο σε εκείνον τον υπάλληλο ή συνεργάτη στον οποίο ανατέθηκε αποκλειστικά η διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας, σε συγκεκριμένους εξωτερικούς συνεργάτες (μεταφορικές εταιρίες και τραπεζο-οικονομικά ιδρύματα) με μοναδικό σκοπό την ολοκλήρωση της παραγγελία σας και στις φορολογικές αρχές σε περίπτωση ελέγχου. Τα δεδομένα σας δεν πρόκειται να πωληθούν, διανεμηθούν, δημοσιοποιηθούν από την επιχείρηση μας με οποιανδήποτε τρόπο σε τρίτους παρά μόνο μετά τη συγκατάθεση σας, ή εάν ενεργοποιηθεί η διαδικασία άρσης του απορρήτου σύμφωνα με τον νόμο ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που πηγάζουν από τον Κανονισμό.

  Τα δικαιώματα σας:

  • Δικαίωμα στην ενημέρωση: αποτελεί το δικαίωμα λήψης πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας αλλά και τα δικαιώματα σας.
  • Δικαίωμα στην πρόσβαση: έχετε πάντοτε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.
  • Δικαίωμα στη διόρθωση: σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι εσφαλμένα, μη επικαιροποιημένα ή μη πλήρη, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση-ενημέρωση-συμπλήρωση τους.
  • Δικαίωμα στη διαγραφή: δύναστε να αιτηθείτε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη. Το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο, ήτοι ενδέχεται να περιοριστεί υπό προϋποθέσεις.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: πρόκειται για τη δυνατότητα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Ακόμη, μπορείτε να παύσετε την εγγραφή σας ενώ έχετε και την επιλογή unsubscribe. Φυσικά υφίσταται και η δυνατότητα να απενεργοποίησετε τα cookies.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: με την άσκηση του δικαιώματος αυτού η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων επιδέχεται περιορισμούς (πχ. επιτρεπτή μόνο η αποθήκευση).
  • Δικαίωμα στη φορητότητα: πρόκειται για το δικαίωμα να διαχειρίζεστε μόνοι σας τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς, και τη δυνατότητα διακίνησης των δεδομένων αυτών, κατόπιν δικής σας υποδείξεως, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει συγκατάθεσης.
  • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ιστοσελίδα: www.dpa.gr Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600 Φαξ: +30 210 6475628 E-mail: contact@dpa.gr)και να προχωρήσετε σε καταγγελία σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων.

  Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση μας με τους τρόπους επικοινωνίας που αναγράφονται κατωτέρω.

  Χρονική διάρκεια διατήρησης-αποθήκευσης

  Η επιχείρηση διατηρεί τα δεδομένα των πελατών και χρηστών του ιστοτόπου /ηλεκτρονικού καταστήματος μόνο για όσο απαιτείται ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας ή εωσότου ο χρήστης εναντιωθεί στην χρήση των προσωπικών δεδομένων του ή μέχρι να αποσύρει τη συγκατάθεση του. Η επιχείρηση ενδέχεται να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,όταν αυτό απαιτείται για την άσκηση των νόμιμων αξιώσεων της. Ακόμη, εάν διατηρείτε ενεργό λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα τα δεδομένα σας διατηρούνται μέχρι την απενεργοποίηση αυτού. Αναφορικά με τις παραγγελίες, τα δεδομένα φυλάσσονται για όσο χρειαστεί ώστε να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση μας με τις φορολογικές υποχρεώσεις μας και την εμπορική νομοθεσία.

  Ιστοσελίδες Τρίτων

  Το www. inizio.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών συνδέσμων που υπάρχουν σε αυτήν και οδηγούν σε διαφορετικούς δικτυακούς τόπους καθώς και για τα μέτρα άλλων εταιρειών που χρησιμοποιούν τους δικούς τους όρους και πολιτική απορρήτου.

  Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

  Η επιχείρηση προβαίνει σε χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Instragram, Google. Ενδέχεται έτσι να ανακτηθούν δεδομένα. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σας στον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη. Για να μην συμβεί αυτό πριν την είσοδο σας στην ιστοσελίδα μας αποσυνδεθείτε από το κοινωνικό σας δίκτυο.

  Προστασία ανηλίκων

  Η επιχείρηση δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών, χωρίς συγκατάθεση των γονέων τους ή κατά παράβαση της νομοθεσίας.

  Τροποποιήσεις Πολιτικής Απορρήτου

  Η παρούσα Πολιτική-Δήλωση δύναται να ανανεώνεται- τροποποιείται οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη. Η ανανεωμένη-τροποποιημένη Πολιτική-Δήλωση θα αναρτάται χωρίς καθυστέρηση στην ιστοσελίδα μας. Η από μέρους σας χρήση του ιστότοπου μας κατόπιν των τροποποιήσεων θα ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη από μέρους σας αποδοχή των όρων της τροποποιημένης Δήλωσης. Προτείνεται , λοιπόν, να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτήν την σελίδα για να ενημερώνεστε σχετικά.

  Cookies

  H ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, ήτοι μικρά αρχεία δεδομένων που εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους που επισκέπτεσθε. Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση της χρήσης του ιστοτόπου, αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Με τον τρόπο αυτό, σε κάθε επόμενη επίσκεψη του ιστοτόπου απαλλάσσεστε από την επανάληψη εισαγωγής των πληροφοριών που είχατε εισάγει κατά την πρώτη σας επίσκεψη.

  Η επιχείρηση χρησιμοποιεί cookies μόνον για να λειτουργεί καλύτερα η ιστοσελίδα της και για δική σας εξυπηρέτηση

  Τα cookies μπορούν να απενεργοποιηθούν οποτεδήποτε από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις επιλογές ρυθμίσεων του φυλλομετρητή (browser) σας.

  Ασφάλεια

  H Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Έτσι, κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες του πελάτη, ώστε να μην δύνανται να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά την μεταφορά τους μέσω του διαδικτύου

  Ερωτήσεις-Παρατηρήσεις

  Για τυχόν απορίες, υποδείξεις και προβληματισμούς οποιασδήποτε φύσης σε σχέση με την παρούσα Πολιτική του www.inizio. gr, για την ανάκληση της συγκατάθεσης σας ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@inizio.gr
  • Mέσω τηλεφώνου: 2311249365
  • Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 7οχλμ. Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, T.K. 56429

  Αποδοχή

  Σε περίπτωση που προβαίνετε σε χρήση του ιστοτόπου www. inizio.gr αποδέχεστε και συναινείτε με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής-Δήλωσης καθώς επίσης και με τους όρους χρήσης.

  H παρούσα Πολιτική συνιστά αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης του www. inizio.gr και ενιαίο σύνολο με αυτούς. Διαβάστε εδώ του Γενικούς όρους χρήσης

ALL ABOUT OFFERS

Κάνε εγγραφή στο NEWSLETTER για
νέα και προσφορές!

Όροι και Προϋποθέσεις

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 40€

ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΚΟΛΑΝ

ΟΜΟΡΦΥΝΕΤΕ ΤΟ ΔΩΡΟ ΣΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Espa Banner